Archives for marec 2022
DMI-podcasts

Standardi CBDC so potrebni za široko uporabo

Države lahko izkoristijo finančno vključenost in okoljske koristi

Postopoma se pojavlja jasnost glede tehničnih standardov digitalne valute centralne banke in gradi se soglasje. Vendar pa obstaja nekaj pomembnih predpogojev v sklepanju oblikovalcev politike, ki jih je treba izpolniti, če naj se razmišljanje o CBDC razvija tako, kot upamo.