Vzajemni sklad je združeno premoženje vlagateljev, ki se pod strokovnim upravljanjem investira v različne delnice, obveznice ter druge vrednostne papirje. Sam sklad ni pravna oseba, ampak združuje premoženje vlagateljev, kar pomeni, da je celotno premoženje last njegovih vlagateljev. Razdeljeno je na enake osnovne dele, ki jih imenujemo enote oziroma točke premoženja.

Primerni so za tiste vlagatelje, ki za direktno investiranje v vrednostne papirje nimajo dovolj znanja, izkušenj ali časa, a si vseeno želijo svoja presežna sredstva plemenititi na kapitalskih trgih, za katere splošno velja, da so dolgoročno najučinkovitejše orodje varčevanja. To pa zato, ker varčevalcem nudijo visoko razpršitev naložb, s tem pa nižje tveganje, visoko likvidnost vloženih sredstev, enostavnost trgovanja, nižje stroške in pozitivne davčne učinke. Dejstvo pa je, da vlagatelji lahko varčujejo z relativno majhnimi zneski in brez večjih odrekanj dolgoročno veliko privarčujejo.

Sodelujem z največjim in najuspešnejšim upravljalcem vzajemnih skladov v Sloveniji. V februarski reviji (2015) Moje Finance so pridobili največ priznanj in sicer 9 kipcev za odlično upravljanje s sredstvi vlagateljev.
 

Kako izbrati vzajemni sklad?

 

KAKO IZBRATI VZAJEMNI SKLAD?

Kakšni so vaši naložbeni cilji oziroma za kaj varčujete?

Vsak, ki razmišlja o vzajemnem skladu, mora pred izbiro zagotovo opredeliti finančne cilje, ki jih v prihodnosti želi doseči. Da bodo vaši cilji postavljeni realno je potrebno opredeliti tudi vse dejavnike, ki vplivajo nanje – pa naj bo to varčevanje za pokojninsko rento ali za daljše potovanje.

Kdaj potrebujete privarčevana sredstva?

Za ustrezno dosego postavljenih finančnih ciljev jih potrebujete tudi časovno omejiti. Varčevanje za pokojninsko rento najverjetneje ne bo kratkoročno, kajne? Z ustrezno postavljenimi časovnimi okvirji vlaganj izbiramo tudi med različnimi tveganji, kar pa je za donosnost sredstev precej pomemben dejavnik.

Koliko sredstev potrebujete za uresničitev zastavljenega cilja?

Da je finančni cilj opredeljen tudi vrednostno, moramo razmisliti o želeni končni vrednosti naložbe, kot tudi o samem postopku vlaganja. Vrednosti naj bodo vedno oblikovane glede na vaše finančne zmožnosti vlaganj, le tako si lahko zagotovite realno postavljene finančne cilje.

Kakšno tveganje si lahko privoščite?

Pri vlaganju sredstev je vedno potrebno upoštevati tudi tveganje. Obstaja možnost, da bo načrtovan tok prihodnjih dogodkov bolj izpostavljen negotovosti. Z upoštevanjem dejavnikov lažje upravljamo s tveganji in boljše predvidimo nadaljnje dogodke.