Gospodarjenje s finančnimi instrumenti je ugledna, visoko specializirana finančna storitev, katere namen je ohranjanje ali povečevanje realne vrednosti prostih finančnih sredstev vlagatelja. Sredstva se razporejajo skladno z izbrano naložbeno politiko na individualni ravni.

Storitev je primerna za posameznike, podjetja ali ustanove. Najnižji znesek vplačila znaša 100.000 €.

4

 

Vlagateljem, ki se odločate za gospodarjenje s sredstvi, ponujamo:

MOŽNOST VPLAČIL   brez vstopnih in izstopnih stroškov ter dodatnih dajatev
UČINKOVITO RAZPRŠITEV
v različne naložbene razrede (delnice in obveznice izdajateljev iz različnih panožnih skupin in različnih regij) skladno z izbrano naložbeno politiko
LIKVIDNOST PREMOŽENJA   oziroma izredno hitro izplačilo sredstev na Vaš račun
NEPOSREDEN DOSTOP   do visoko strokovno usposobljenega finančnega upravljalca
TRANSPARENTNOST poslovanja (poročila o stanju in transakcijah v portfelju z nazornim prikazom vseh stroškov, obveščanjem o dogajanjih na kapitalskih trgih itd.)
KAKOVOSTNO STORITEV   za konkurenčno ceno in visok donos
BREZPLAČNO   pripravo podatkov za oddajo davčnih napovedi
VISOKO FLEKSIBILNOST   pri delnih in dodatnih vplačilih
PRIDOBITEV KREDITOV z možnostjo zastave premoženja, ki je predmet pogodbe, na podlagi katere se gospodari s finančnimi sredstvi
POSEBNI PORTFELJI   sestavljeni izključno za Vas