bdcc7c3d70bd8ff8e0ac

Veliko bogastva za vse manj dela in kapitala

Soustanovitelj Svetovnega gospodarskega foruma dr. Klaus Schwab opozarja, da četrta industrijska družba dodatno poglablja razlike med najbogatejšimi in preostalo družbo, kar utegne imeti nepopravljive učinke na demokracijo. Četrta industrijska revolucija prinaša veliko koristi: natančnejše zdravstvene metode, varnejšo vožnjo, preciznejše napovedovanje vremena in s tem preprečevanje posledic naravnih katastrof, hitrejše iskanje pogrešanih, osebne pomočnike …,